Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fondens udbetalingspraksis er i september 2020 blevet ændret. Det betyder, at den praksis, som er beskrevet i fondens vejledning om tilskud, ikke længere er gældende.

Fondens udbetalingspraksis er som følgende:

  • Tilskudsmodtagere gives mulighed for en gang i kvartalet at oplyse fonden om det faktiske, realiserede forbrug i hver af tilskudsmodtagers projekter. Oplysningerne afgives af en organisationsansvarlig ved brug af en erklæring.
  • Erklæringen lægges til grund for udbetaling af tilskud således, at udbetaling alene sker på baggrund af allerede afholdte udgifter, og alene i henhold til fondens andel af projektets finansiering.
  • Muligheden for at modtage udbetaling vil ske under forudsætning af, at fondens likviditet giver mulighed herfor. 
  • Der er ikke krav om revisorpåtegning.
  • Udbetaling af de sidste 20 pct. af tilskuddene afventer endeligt, godkendt tilskudsregnskab. Formandskabet kan efter anmodning herom godkende yderligere udbetalinger efter konkret forbrug, når særlige forhold (som fx atypisk forbrug eller likviditetsmæssige forhold hos tilskudsmodtager eller i fonden) gør sig gældende.

Erklæring til brug for anmodning om udbetaling: