Aktiviteterne ændres

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Det kan skyldes ny teknologi, uforudsete prøveresultater, markant ændrede markedsforhold eller andet.

Ved væsentlige ændringer af faglig karakter, ændret medfinansiering, nye udgiftsarter og ved ændringer af budgetposter på mere end 20 pct. af det samlede budget skal der fremsendes ændringsansøgning til Fonden.

Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter forudsat, at målet er uforandret. Dette kan ske uden fondens godkendelse, så længe ændringerne udgør mindre end 20 pct. af projektets samlede budget. I forbindelse med regnskabsaflæggelse skal der redegøres for disse ændringer.

Hvordan og hvornår

Ændringsansøgninger skal indsendes til fonden, så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december ved brug af nedenstående ændringsansøgningsskema

Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

 

Ansøgningen skal fremsendes pr. mail i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.

 

Skema til brug for ændringer vedr. 2023-bevillinger
Skemaet består af to dele: