Aktiviteter skal ændres

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Det kan skyldes ny teknologi, uforudsete prøveresultater, markant ændrede markedsforhold eller andet.

Ved væsentlige ændringer af faglig karakter, ændret medfinansiering, nye udgiftsarter og ved ændringer af budgetposter på mere end 20 pct. af det samlede budget skal der fremsendes ændringsansøgning til Fonden.

Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter forudsat, at målet er uforandret. Dette kan ske uden fondens godkendelse, så længe ændringerne udgør mindre end 20 pct. af projektets samlede budget. I forbindelse med regnskabsaflæggelse skal der redegøres for disse ændringer.

Ansøgninger om ændringer skal ske så snart behovet er konstateret og senest den 31. december i bevillingsåret ved brug af et ændringsansøgningsskema. Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

Ændringsansøgningen for 2018-projekter kan findes her og økonomiskemaet her.

Ændringsansøgningen for 2019-projekter kan findes her og økonomiskemaet her.