Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgningsrunden for afvikling af projekter i 2018 gennemføres med ansøgningsfrist fredag den 1. september 2017 kl. 12.00.

Nedenfor fremgår ansøgningsmaterialet:

 

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 25. september på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed, og om der præferencer for formiddag eller eftermiddag inden for tidsrummet ca. kl. 10.00-16.00. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

 

Hvorhen og hvornår?

Ansøgningen skal indsendes på det af Fonden udarbejdede ansøgningsskema til kvaegafgiftsfonden@lf.dk  

Ansøgningerne vil blive behandlet af Fondens bestyrelse på årets budgetmøde i september måned. Tilbagemelding på ansøgningen vil ske medio oktober.