Sådan søger du

 

Fonden vedtager hvert år den strategi, som skal danne grundlag for bevillingerne det kommende år.

Den fireårige strategi for bevillingsårene 2018 - 2021 kan ses her.  

Strategien for bevillingsåret 2017 kan ses her.

 

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab og faglig beretning for hvert tilskudsår.

Kontaktperson

Fondsadministrator:
Mikkel Kay Petersen
Seniorkonsulent
Telefon: 3339 4329

Fondens e-mail:
kvaegafgiftsfonden@lf.dk