Sådan søger du

Ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger kan findes i kolonnen til venstre.

Fonden vedtager hvert år den strategi, som skal danne grundlag for bevillingerne det kommende år.

Den fireårige strategi for bevillingsårene 2022-2025 kan ses her 

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab og faglig beretning for hvert tilskudsår.