Ansøgning om tilskud i 2021 (Afsluttet)

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2021 gennemføres med ansøgningsfrist den 20. august 2020 kl. 12. 

 

Overordnet økonomisk ramme for 2021

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 25-30 mio. kr. 

 

Ansøgningsmaterialet for 2021-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2021, som består af 3 dele:

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: kvaegafgiftsfonden@kvaegafgiftsfonden.dk

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

 

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 9. september på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word 
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel 

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.