Bestyrelsen

Kvægafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Kødbranchens Fællesråd, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

Bestyrelsesmedlemmer

Gårdejer Peder Philipp (formand)

Professor MSO Torsten Nygård Kristensen (næstformand)
Aalborg Universitet 

Chefkonsulent Søren Sand Kirk
Fødevareforbundet NNF

Gårdejer Mads Helms

Gårdejer Bjørn Jepsen

Chefkonsulent Pernille Fraas Johnsen
Dyrenes Beskyttelse

Gårdejer Niels Henrik Keinicke

Gårdejer Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud

Direktør Finn Klostermann
DC Beef

Direktør Anne Nielsen
Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S

Professor Liza Rosenbaum Nielsen
Københavns Universitet 

Gårdejer Karsten Willumsen