Bestyrelsen

Kvægafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

Bestyrelsesmedlemmer 

Gårdejer Karsten Willumsen, Formand

Professor MSO Torsten Nygård Kristensen, Næstformand
Aalborg Universitet 

Gårdejer Bjørn Jepsen

Gårdejer Carsten Sørensen

CEO Finn Klostermann
Danish Crown Beef

Gårdejer Jens Lykou Petersen 

Professor Liza Rosenbaum Nielsen
Københavns Universitet 

Gårdejer Niels Henrik Keinicke

Adjunkt Kristin Dahl-Pedersen 
Københavns Universitet 

Gustaf Bock
Director of Sustainable Farming, Danish Crown Beef

Chefkonsulent Søren Sand Kirk
Fødevareforbundet NNF
 

Gårdejer Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud