Ofte stillede spørgsmål

Fonden modtager ofte spørgsmål som led i afrapporteringen, når projektet er afsluttet. Vi har forsøgt at besvare de mest forekommende spørgsmål her på siden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte fondens sekretariat. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.


Hvad bruger fonden regnskabet og den faglige afrapportering til?

Det aflagte tilskudsregnskab er fondens dokumentation for omfanget af de støtteberettigede omkostninger og danner derfor grundlag for fondens eget regnskab, som offentliggøres her på hjemmesiden og sendes til Landbrugsstyrelsen, som er fondens tilsynsmyndighed. Den faglige afrapportering er fondens dokumentation for hvilke projektaktiviteter, der er udført i projektet, og danner grundlaget for fondens egne beskrivelser af gennemførte projekter, der offentliggøres her på hjemmesiden og sendes til Landbrugsstyrelsen.

Tilskudsregnskab og faglig afrapportering gennemgås af fondens sekretariat og af fondens egen revisor. Hverken tilskudsregnskab eller den faglig afrapportering bliver offentliggjort, men kan som led i det almindelige tilsyn med fonden blive udleveret til Landbrugsstyrelsen. Data fra såvel tilskudsregnskabet som den faglige afrapportering anvendes i anonymiseret form i forbindelse med udarbejdelse af fondens årlige effektvurdering af støttede projekter, som offentligøres her på hjemmesiden.


Hvad sker der, hvis der er fejl eller uklarheder i regnskab og øvrig afrapportering?

Er der fejl eller uklarheder i tilskudsregnskab og afrapportering, vil fonden gennem henvendelse til støttemodtager søge at afklare forholdene, og om nødvendigt kan der stilles krav om fremsendelse af nyt regnskab. Viser det sig ikke muligt at fremskaffe fyldestgørende projektregnskab eller øvrig afrapportering inden for rimelig tid, kan den givne bevilling trækkes helt eller delvis tilbage.