Udviklingscenter for Husdyr på Friland

Udviklingscenter for Husdyr på Friland har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 206 t.kr.

 

31. Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning

Hovedformål: Rådgivning

Bevilliget tilskud 2018: 206 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udarbejde bæredygtige strategier til produktion af økologiske ungtyre i forhold til fodring, tilvækst og tidspunkt for slagtning med fokus på at opnå høj produktivitet og lavest mulig klimabelastning.

Der opstilles 6-8 forskellige strategier for produktion af økologiske ungtyre med fokus på lavest mulig klimabelastning, og som tænkes at være mulige at gennemføre i praksis og er rentable for landmanden. Disse strategier varierer bl.a. i forhold til årstid for ungtyrenes fødsel, slagtealder, fodringsintensitet, foderration inkl. omfang og type af afgræsning mv. For de forskellige strategier beregnes den forventede opnåelige produktivitet og de klimamæssige konsekvenser pr. kg. kød ved hjælp af LivsCyklusAnalyser (LCA). Til denne beregning bruges bl.a. produktionsdata fra de to bedrifter i nuværende FØL-projekt ”Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace” samt bl.a. data fra Kvægdatabasen og DMS/Norfor. Der laves beregninger af de økonomiske konsekvenser for landmanden ved de forskellige strategier, og dermed hvad det evt. koster for landmanden at producere øko ungtyre med lavere klimabelastning.
Projektet giver viden om, hvilke bæredygtige strategier som kan benyttes på bedriftsniveau til produktionen af økologiske ungtyre, og hvilke økonomiske og klimamæssige konsekvenser strategierne har. Dermed får landmanden og dennes rådgivere ny og relevant viden til at træffe valg om produktionssystem efter projektets afslutning.

Projektleder: Camilla Vestergaard Kramer, cakra@udviklingscenter.com

Link til projektbeskrivelse her.