Københavns Universitet

Københavns Universitet har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 1.024 t.kr.

 

25. Betydning af nedbrydningskinetik i vommen for foderets næringsværdi til slagtekalve

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 1.024 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Ved fodringsstudier vil vi undersøge hvor stor betydning de fundet forskelle i tidlige forgæring har for den reelle energiværdi af foderet. Dette for at kunne udlede parametre der beskriver forgæringskinetikken som kan bruges til at forbedre vurdering af foderværdi til kalve og deres produktionsrespons. På basis af resultaterne af dette projekt i 2018 vil der blive udvalgt 4-8 kraftfodermidler, der parvis har nogenlunde samme potentielle vomforgærbarhed (end-point) men meget forskellige forløb af den tidlige nedbrydningsprofil i vommen, og disse fodermidler vil blive udfodret til slagtekalve i 1-2 kontrollerede romerkvadrat forsøg, hvor kalvenes daglige tilvækst, foderoptagelse og dermed fodereffektivitet vil blive målt, samt foderets passagehastighed gennem fordøjelseskanalen. Fodringsforsøgene vil blive detail planlagt i slutningen af 2018, når resultaterne fra in vitro forsøgene foreligger. Kalve forsøgene vil gennemført i samarbejde med Seniorforsker Mogens Vestergaard, Århus Universitet. Validering af, om inddragelse af nedbrydningskinetiske parametre i kan forbedre foderevalueringssystemers prædiktion af foderværdi, -optagelse og produktionsrespons hos slagtekalve, samt produktion af data vedr. foderets passagehastighed i fordøjelseskanalen hos slagtekalve under danske produktionsforhold.

Projektleder: Hanne H. Hansen, hhh@sund.ku.dk

Link til projektbeskrivelse her.