DMRI/Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har i 2019 fået bevilliget tilskud for i alt 950 t.kr. fordelt på to projekter.

Se desuden oplysninger om nogle af de støttede projekter på Teknologisk Instituts egen hjemmeside.

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

26. Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – anvendelse

27. Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

 

26. Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – anvendelse

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 700 t.kr.

Projektperiode: 2019

Projektbeskrivelse: Formålet er at udvikle et visionsystem til detektion af slagtekropsforureninger, der kan dække større dele af slagtekroppen under produktionsvilkår, samt at afdække hvorledes systemet anvendes mest optimalt i produktionen.

En væsentlig projektaktivitet er implementeringen af det visionkoncept, som fastlægges i 2018. Visionsystemet skal gøres mere robust og egnet til produktionsmiljøet. Der skal udvikles en løsning til, hvordan systemet kan dække størstedelen af slagtekroppen. Der skal dermed udvikles et system med flere kameraer og/eller bevægelige kameraer, som kan køre på produktionens betingelser. Den udviklede løsning skal have en realistisk business case for slagteriet.
Der skal opstilles operatørskærme, så resultater kan formidles, algoritmer evalueres og så det kan afklares, hvordan visionsystemet mest fordelagtigt indgår i produktionen.
For at forbedre detektionsalgoritmerne og øge præcisionen, skal der genereres mere referencedata. Dette indbefatter dataindsamling og klassificering af billeder. Algoritmerne skal kunne detektere de fleste former for gødning på slagtekroppen.

Effekten af visionsystemet udmønter sig først og fremmest i forbedret fødevaresikkerhed og højnet produktkvalitet, da et renere produkt kan opnås. Derudover forventes en øget effektivisering i slagteprocessen, da visionsystemet vil lette den manuelle inspektion og korrigerende handlinger.

Projektleder: Rikke Hjort Hansen, rih@teknologisk.dk

 

27. Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 250 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Formålet er at udvikle og tilpasse et slagtedatasystem i henhold til de krav, som stilles ved slagtning af kreaturer. Virksomhederne har med en fælles platform mulighed for at sikre, at slagtedata håndteres ensartet, korrekt og effektivt.
Projektet vil varetage udvikling og optimering af systemet, så det på en tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet – herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion. Identifikation og formulering af nye krav til systemet foregår i dialog med interessenterne.
Slagtedatasystemet varetager hensigtsmæssig registrering af væsentlige produktparametre for korrekt håndtering og udnyttelse af de enkelte produkter og det er afgørende faktor i forhold til at kunne leve op til kunde- og myndighedskrav med hensyn til fødevaresikkerhed, korrekt sporbarhed, mærkning og anprisning af produkter.

Projektleder: Jørgen O. Christensen, jcn@teknologisk.dk