Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 1.450 t.kr. fordelt på tre projekter.

Se desuden oplysninger om nogle af de støttede projekter på Teknologisk Instituts egen hjemmeside.

 

Tilskuddet fordeler sig på følgende projekter. Klik på de enkelte projekttitler for at læse mere om projektet.

20. Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – udvikling af koncept

21. Automatisk produktidentifikation med kvalitetstjek

22. Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

 

20. Visionudstyr til detektion af slagtekropsforureninger – udvikling af koncept

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 700 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at fastlægge et samlet målekoncept, der benytter kamerateknologi som hjælpeværktøj til på slagtekroppen at identificere forekomst af primært fækal forurening, som efterfølgende skal fjernes. Udstyret skal kunne indgå i den nuværende produktion på et kreaturslagteri og dermed umiddelbart kunne skabe værdi i de daglige processer. Derfor sigtes der efter at udvikle et simpelt og stabilt udstyr, der er nemt at integrere i produktionen som følge af lav kompleksitet og lave omkostninger.

Det skal klarlægges, i hvilket omfang billeder, billedbehandling og detektionsalgoritme kan anvendes til automatiseret identifikation af fækal forurening.

Projektleder: Niels T. Madsen, ntm@teknologisk.dk

 

21. Automatisk produktidentifikation med kvalitetstjek

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 500 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at udvikle en løsning til samtidig produktgenkendelse og kvalitetsvurdering. Automatisk bestemmelse af produkttype og kvalitet kan give en effektiviseringsgevinst, da processen med at sortere produkter løst på bånd eller i kasser med forskellige kødprodukter aktuelt foregår manuelt med operatører.

Ved brug af automatisk produktgenkendelse og kvalitetskontrol kan logistikprocesser efter udbeningslinjer automatiseres, idet identifikation og dermed destination af udskæringer til pakning kan foregå automatisk helt uden eller med brug af færre operatører. Identifikationen skal omfatte både løse produkter på bånd og produkter i kasser, hvor destinationskontrol kan være påkrævet. Samtidig kan der foretages en automatisk kvalitetskontrol af produktoverfladen. Det undersøges, om det er muligt at udvikle en automatisk løsning til at fastslå produkttypen og samtidig foretage en kvalitetsbedømmelse.

Projektleder: Niels T. Madsen, ntm@teknologisk.dk

 

22. Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 250 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Formålet er at udvikle og tilpasse et slagtedatasystem i henhold til de krav, som stilles ved slagtning af kreaturer. Virksomhederne har med en fælles platform mulighed for at sikre, at slagtedata håndteres ensartet, korrekt og effektivt. Projektet vil varetage udvikling og optimering af systemet, så det på en tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet – herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion. Systemet er afgørende for at kunne leve op til kunde- og lovgivningskrav med hensyn til fødevaresikkerhed, korrekt sporbarhed, mærkning og anprisning af produkter. Slagtedatasystemet varetager hensigtsmæssig registrering af væsentlige produktparametre for korrekt håndtering og udnyttelse af de enkelte produkter. Dialog med interessenter om nye krav til systemet indgår som en del af projektet.

Projektleder: Niels T. Madsen, ntm@teknologisk.dk