Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 504 t.kr.

 

25. Okse- og kalvekøds betydning for ernæring og miljø

Hovedformål: Afsætningsfremme

Bevilliget tilskud 2018: 504 t.kr.

Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse: Projektet vil bygge videre på de KAF-finansierede projekter ”Okse- og kalvekøds miljøbelastning” og ”Okse- og kalvekød; Ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre”. De tidligere projekter udarbejdede en livscyklus-analyse og kortlagde bæredygtigheden og udfordringerne ved forskellige kødproduktioner fra primærdelen og til og med slagteriet, og klimabelastningen fra slagteri til måltid, samt oksekøds næringsstofbidrag til kosten.

For at kunne give et samlet overblik over okse- og kalvekøds miljø- og klimapåvirkning gennem hele kæden, og dertil sammenholde resultaterne med ernæringsaspekterne i forhold til oksekød i kosten, vil dette sidste delprojekt koble de to tidligere projekter sammen. Således kan projektet give et første bidrag til, at oksekød og andre fødevarers miljø- og klimapåvirkning sættes i forhold til, hvordan de enkelte fødevarer bidrager til at opfylde næringsstofbehovene.

Projektleder: Anette Christiansen, anc@lf.dk

Link til projektbeskrivelser her.