Københavns Universitet

Københavns Universitet har i 2018 fået bevilliget tilskud for i alt 543 t.kr.

 

24. Betydning af nedbrydningskinetik i vommen for foderets næringsværdi til slagtekalve

Hovedformål: Forskning og forsøg

Bevilliget tilskud 2018: 543 t.kr.

Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: Almindeligt anvendte laboratorie metoder til vurdering af fodermidlers fordøjelighed til kvæg er kalibreret i forhold til får eller kvæg fodret på vedligeholdsniveau. Foderets opholdstid i vommen ved fodring på vedligeholdsniveau er dog langt længere end det kan forventes hos slagtekalve fodret på et højt kratfoderindtag, hvor opholdstider muligvis er ned til 9 timer. Det er vist in vitro, at tørringsmetode af sukkerroepulp kan skabe forskelle på over 60 pct. i vomnedbrydelighed i de første 9 timer af en fermentering på trods af at der ikke var forskelle i den maksimale nedbrydelighed (efter 48 timer). Formålet med dette projekt er at belyse i in vitro screeningsforsøg, hvor store forskelle der er i det tidlige forgæringsmønster for almindeligt anvendt fodermidler i slagtekalve fodring. Dernæst vil projektet i fodringsstudier undersøge hvor stor betydning forskelle i den tidlige forgæring har for den reelle energiværdi af foderet, for at kunne udlede parametre der beskriver forgæringskinetikken som kan bruges til at forbedre vurdering af foderværdi til kalve og deres produktionsrespons.

Projektleder: Hanne H. Hansen, hhh@sund.ku.dk

Link til projektbeskrivelse her.