Køer skal æde mere dansk mad

En større del af det foder, som dansk kvæg æder bør være dyrket i Danmark. Det mener Videncentret for Landbrug, der arbejder på at nedbringe mængden af blandt andet importeret soja fra Sydamerika.

 

Vi skal have en bæredygtig landbrugsproduktion, hvor mere af det proteinholdige foder, som danske køer æder, dyrkes i Danmark.

I øjeblikket importerer Danmark hvert år flere hundrede tusinde ton proteinholdigt foder fra udlandet, fordi der ikke er nok dansk protein til at fodre de danske køer med.

For eksempel importeres der årligt cirka 1,8 millioner ton soja fra Sydamerika, blandt andet fra Argentina, hvor man bruger plantebeskyttelsesmidler, der er ulovlige i Danmark. Desuden bliver sojaen transporteret langvejs fra med energiforbrug og udslip af kuldioxid til følge.

- Derfor arbejder vi for at få en stor selvforsyningsgrad af hjemmeproduceret foder, så vi er fri for at importere så meget fra udlandet. Vores mål er, at 70-75 procent af de danske køers behov for protein skal være dyrket i Danmark, siger Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent i Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

Pas på regnskoven 
Han peger også på, at noget af det foder, der bliver produceret i Sydamerika og eksporteret til blandt andet Danmark, bliver dyrket på jord, hvor der alternativt ville være regnskov.

- Derfor er det vigtigt, at vi melder ud, at vi ikke vil importere produkter, hvis det bidrager til, at regnskoven bliver fældet, siger han.

For at sikre at det mål overholdes, undersøger Karsten Attermann Nielsen og en række andre kolleger i Planteproduktion, hvordan vi i Danmark kan dyrke flere af de afgrøder, der indeholder meget protein. Heriblandt rødkløver og meget kløverrige græsblandinger.

1000 markforsøg viser vejen
Det gøres i forbindelse med en del af de cirka 1000 årlige markforsøg, der hvert år bliver udført som Landsforsøg og er finansieret af blandt andet Promilleafgiftsfonden.

- Vi ser på, hvordan vi rent dyrkningsmæssigt kan få mest protein ud af afgrøderne. Vores hidtidige undersøgelser har vist, at vi kan få et langt større protein-udbytte af rødkløveren, end vi får i dag. Men vi skal lære at dyrke den rigtigt, forklarer landskonsulenten.

Vi kan dog ikke fuldstændig undgå at importere proteinholdigt foder fra udlandet – men vi kan gøre en indsats for at minimere importen, siger Karsten Attermann Nielsen.

- Vi har ikke arealet til at blive 100 procent selvforsynende med den protein, der er nødvendig for danske køer. De kan godt leve af græs alene, men så falder deres mælkeydelse og dermed landbrugets indtjening.

Artiklen har været bragt på Videncentret for Landbrugs hjemmeside.