Høj dyrevelfærd begynder med sundhed

Sunde køer er lig med forøget dyrevelfærd. Derfor arbejder Videncentret for Landbrug intensivt på at reducere sygdomme og dødelighed blandt dansk kvæg med hjælp fra landbrugets fondsmidler.

For at forbedre velfærden i de danske kostalde skal en række alvorlige og livstruende sygdomme blandt kvæg reduceres. Dyrevelfærd er nemlig i høj grad et spørgsmål om at have sunde og raske køer.

- Dyrevelfærd er et komplekst begreb, der kan opfattes på flere måder. Dyrenes sundhed er et vigtigt aspekt, men også om dyrene har mulighed for at udføre deres naturlige adfærd. Både Aarhus Universitet og Københavns Universitet arbejder med at kortlægge dyrenes naturlige adfærd og hvad der sker, hvis ikke de har mulighed for at udføre denne adfærd. Vi fokuserer på, hvordan landmanden får sunde og raske dyr, Det er via landmandens pasningsniveau han kan gøre en forskel, og dyrene kvitterer for det med det samme, forklarer Peter Stamp Enemark, landskonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Promillemidler nedbringer sygdomme
For at få flere sunde køer og kalve og dermed en forhøjet dyrevelfærd søgte Peter Stamp Enemark sammen med to andre kolleger fra Videncentret i 2010 om at få del i landbrugets promillemidler til projektet ”Sundhed og dyrevelfærd i kvægbesætninger”.
Konkret gik projektet ud på at nedbringe kalve- og kodødeligheden, forbedre køernes klovsundhed og nedbringe antallet af malkekøer, der fik sygdommen ketose.

-Vi ved, at netop disse sygdomme er et problem i mange danske besætninger, og får vi nedbragt disse lidelser, så har vi godt styr på sundheden blandt dansk kvæg, siger Peter Stamp Enemark.

Ifølge ham er der via projektet blevet skabt en viden om sygdommene og deres udbredelse, som gør, at der kan sættes konkrete tiltag i gang ude ved de enkelte landmænd.

- Der er for eksempel blevet udviklet et klovregistreringsprogram som gør det nemmere at holde øje med køernes klove og vi har fået nedbragt kalvedødeligheden markant.

Den gode dialog
Men for at vide præcis, hvordan køerne kan få det bedre ude ved landmand Hansen så har det tætte samarbejde mellem de lokale landbrugsrådgivere, dyrlægerne og landmændene dannet et godt grundlagt for projekt ”Sundhed og dyrevelfærd i kvægbesætninger”.

- Det er den gode dialog mellem parterne, der gør, at vi ved, hvor der er problemer med sundheden,og hvordan vi bedst kan gribe ind for at forbedre dyrevelfærden, siger Peter Stamp Enemark.

Artiklen har været bragt på Videncentret for Landbrugs hjemmeside.