Bedre grundlag for at sikre miljøvenlige kostalde

Nyt forskningsprojekt udvikler målemetode, der kan sikre mere miljøvenlige kvægstalde. Dermed får branchen endnu et værktøj til at sikre mindre udledning af ammoniak, lugt og drivhusgasser.

Forskningsprojekt udvikler en ny metode, der præcist kan måle udledning af ammoniak, lugt og drivhusgasser fra naturligt ventilerede kvægstalde. Dermed bliver det muligt at teste forskellige gulvtyper og gyllesystemer, så man kan fastlægge, hvordan man reducerer udledningen mest muligt.

Det er Guoqiang Zhang, seniorforsker på Aarhus Universitet, der har stået bag projektet, som blandt andet er støttet af Promilleafgiftsfonden gennem Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.

”En række forsøg har vist, at det er vanskeligt at fastlægge den præcise udledning af ammoniak og lugt fra naturligt ventilerede stalde. Det skyldes en stor usikkerhed ved måling af luftskiftet i staldene. Vi vil udvikle en metode, der præcist kan fastlægge udledninger af ammoniak, lugt og drivhusgasser fra naturligt ventilerede kvægstalde,” fortæller Guoqiang Zhang:

Målet er at sikre miljøvenlige og effektive stalde
Med den nye metode afgrænser man et veldefineret areal i stalden, der dækkes af et flux-kammer, og så kan man præcist måle luftskiftet og gaskoncentrationerne og dermed også emissionen.

Efter en kort måleperiode flyttes flux-kammeret til en anden placering i stalden. Dermed opnår man repræsentative resultater, så man præcist kan fastslå den samlede udledning af blandt andet lugt, ammoniak og drivhusgasser.

Den nye målemetode er vigtig i afprøvningen af forskellige staldgulve og gyllesystemer, hvor der kan være stor forskel på, udledningen af lugt, ammoniak og drivhusgasser.

”Vi kan bruge det samme flux-kammer i forskellige stalde, og det gør os i stand til at helt præcist at fastslå de forskellige miljøeffekter fra stald til stald. På den måde kan vi dokumentere, hvor meget forskellig miljøteknologi, gulvtyper og gødningshåndteringssystemer kan reducere emissionen,” siger Guoqiang Zhang.

Nyt værktøj til at optimere produktionen
Denne nye målemetode, der præcist kan fastslå udledningen af forskellige stoffer fra en kvægstald, kan blive et værdifuldt værktøj for den enkelte landmand. Det fortæller Jan Ove Johnsen, der er forskningsteknikker på projektet:

”Der er fastsat en begrænset mængde ammoniak, som man må udlede fra en stald. Den udledning har man tidligere haft svært ved at sætte præcise tal på. Men med en mere præcis fastsættelse, hvor man ved præcist, hvad man udleder, så kan det lade sig gøre at maksimere antallet af dyreenheder inden for den tilladte grænse af udledning,” siger han.

Dermed kan danske landmænd med den mere præcise målemetode få et effektivt værktøj til at optimerer deres produktion.

Bedre videngrundlag til udvikling af mere miljøvenlige stalde
Formålet med forskningsprojektet er at give branchen nogle bedre værktøjer til at træffe beslutninger om fremtidens kvægstalde. Disse beslutninger har nemlig hidtil bygget på upræcise tal og formodninger om, hvordan forskellige løsninger til for eksempel gulve og håndtering af gylle har haft af konsekvenser for udledningen af ammoniak, lugt og drivhusgasser.

”Branchen kan aktivt bruge den nye målemetode, for problemet har i lang tid været, at man ikke rigtig kunne fastslå den præcise forskel på for eksempel gulvtyper: Derfor har det hidtil været svært at finde frem til den mest optimale løsning. Det valg burde blive nemmere med den nye målemetode, hvor man nu præcist kan fastslå effekten af forskellige tiltag i de åbne kvægstalde,” siger Jan Ove Johnsen.

Projekt gør det nemmere at træffe beslutning
En af de landmænd, der har haft forsøg med de nye flux-kamre i sin stald, er Egon Thomsen.

”For nogle år siden fik jeg et nyt, utraditionelt staldgulv i kostalden, og derfor ville de gerne ud og måle på netop det gulv. Personligt får jeg ikke direkte noget ud af at være med i projektet, fordi jeg allerede har fået et nyt staldgulv, men fremadrettet vil det have en effekt for os landmænd, fordi vi vil vide mere om de enkelte muligheder.”

Indtil nu har forskningsprojektet fokuseret på at udvikle en metode til brug af flux-kammeret, så man præcist kan fastslå udledningen af forskellige stoffer fra åbne kvægstalde.

Næste skridt i projektet bliver nu at foretage disse målinger på forskellige gulv- og gyllesystemer. Her skal der også man udarbejde en målingsprotokol for staldmålinger, så man kan få mere viden om de forskellige staldløsninger, og hvad de hver især har af konsekvenser for udledningen af blandt andet lugt, ammoniak og drivhusgasser.